Produktsortiment
  Wavin

  Wavin

   Wavin Danmark hører under den hollandske Wavin koncern, der er markedsledende leverandør af rørsystemer i plast til den europæiske afløbs-, vand- og VVS-sektor. Wavin koncernen er en del af Mexichem Group og har hovedkontor i byen Zwolle i Holland, men befinder sig over det meste af Europa med i alt 40 fabrikker og kontorer i 25 europæiske lande.

  Hos Wavin er missionen at lave effektive løsninger, der er med til at dække menneskers helt basale behov. Lige fra sikker drikkevandsforsyning og bæredygtigt brug af spilde- og regnvand til energieffektiv køling og/eller opvarmning af byggeri. Samtlige produkter fra Wavin spiller en stor rolle i menneskers hverdag, selv om det kun er de færreste, der er klar over det. Langt de fleste Wavin produkter kan nemlig ikke ses, da de er gemt under gulve, bag vægge, og under veje, parkeringsanlæg og landbrugsområder. Wavin lever så at sige i skjul, men de gør det med stil og sikrer, at de installationer, vi alle tager for givet, fungerer som de skal.

  Wavin Danmark blev grundlagt i 1957. Etableringen skyldtes en smart og innovativ løsning, der gjorde det muligt at transportere vand både mere effektivt og med færre omkostninger. I dag er Wavin den største producent af plastrørsystemer i Danmark. Wavin er delt op i to – Wavin VA og Wavin VVS – og beskæftiger i alt ca. 350 medarbejdere. Du finder produkter fra begge Wavin divisioner her Wavin VA

  Wavin VA er den del af Wavin Danmark, der beskæftiger sig med vand, afløb og kabel. Fysisk er Wavin beliggende i Hammel, hvor de både udvikler, producerer og sælger rørsystemer af plast. Rørsystemerne bruges primært til at sikre adgang til rent drikkevand og til at lede regn- og spildevand væk på den mest miljørigtige måde.

  Wavin VA råder over i alt 260.000 m2. De 30.000 m2 er indendørs arealer. Sammen med Wavin VVS har virksomheden 2.444 lagerførte varenumre, 375 patenter og adgang til et udviklingscenter med 50 internationale specialister. Ekspertisen er helt i top, hvilket også afspejles i Wavin produkters høje kvalitet.

  Glatte afløbsrør og fittings

  Glatte afløbsrør og fittings fra Wavin er fremstillet i uPVC og PP. Rørene er en del af et komplet afløbsprogram, der er trykløse, og som kan håndtere både spildevand og regnvand. Takket være råmaterialet er rørene meget fleksible, så de kan følge jordens sætninger. Rørerne har desuden en lang levetid, er nemme at installere, og naturligvis helt tætte for både ud- og indsivning.

  Letvægt afløbsrør og fittings

  Letvægtsrør til afløb fra Wavin er fremstillet i PP og godkendt på det danske marked. Rørerne er fremstillet med stikmuffesamlinger, lige som de glatte rørsystemer, men kan også svejses. Denne funktion bruges hovedsageligt ved vand og gas, samt ved gyllerørsystemer, hvor de forskellige fittings er stuksvejset. Det er også muligt at svejse rørene sammen med en elsvejsering. Den bliver monteret mellem ribberne i stedet for en gummiring. Wavin letvægtsrørene fås i forskellige dimensioner.

  Brønde og tilbehør

  Wavin VA fremstiller en bred vifte af brønde. Herunder eksempelvis rense- og inspektionsbrønde og sandfangsbrønde. Det mest populære brøndprogram hosWavin går under navnet TEGRA. Selve bunden af TEGRA-brøndene har fleksible tilslutningsmuffer, som kan afvinkles horisontalt og vertikalt i forhold til centerlinjen. Det giver stor fleksibilitet og gør, at det er nemt både at vælge brønd tidligt i processen, og at tilpasse brønden i rørgraven.
  Wavin sandfangsbrøndene har et opføringsrør (315 eller 425 mm) med bund og ind- og udløb. Det giver en række fordele sådan, at brønden er modstandsdygtig over for vertikale påvirkninger og kan holde til selv store belastninger fx fra byggepladstrafik og almindelig trafik.

  PE-rør og fittings

  SafeTech er navnet på Wavins komplette program af PE-trykrør, der komplementerer og bygger videre på PE100-trykrørssystemet ligeledes fra Wavin. Rørene er lavet af et helt særligt RC-materiale, som gør rørerne enormt stærke og holdbare og ikke mindst modstandsdygtige over for såvel punktbelastninger som overfladeskader. Rørsystemet er ligeledes nemt at installere og håndtere, Alt i alt en økonomisk fornuftig løsning.

  Samletanke

  Wavin VA fremstiller samletanke i både plast (PE) og glasfiber til opsamling af spildevand. Kapaciteten er hhv. 3-6 m3 og 10-80 m3. Begge typer samletanke er bestandige over for korrosion, hvilket betyder, at de kan ligge i jorden i mange år uden at blive beskadigede. De overholder ligeledes alle gældende krav på området, og tankenes størrelse er fastsat af myndighederne. Wavin samletanke er kompakte i forhold til øvrige samletanke på markedet, og de kræver derfor heller ikke megen opgravning. Som standard er tankene beregnet til at blive installeret på max 1 meters dybde fra indløb. Udvalgte modeller er særligt velegnet til installation på lav dybde (ved højt grundvandsniveau).

  Nedsivningsanlæg

  nedsivningsanlægget renses spildevandet mekanisk. Det betyder, at flydestoffer og stoffer, der bundfældes, fjernes fra spildevandet, der efterfølgende bliver fordelt over nedsivningsarealet. Det sker vha. en pumpebrønd eller en fordelerbrønd plus flere sivedræn. Herfra løber vandet ud i et fordelingslag mod bunden af sivearealet (også kaldet infiltrationsoverfladen) og fordeler sig over hele fladen. Hulrummene i fordelingslaget og på infiltrationsoverfladerne optager slam fra spildevandet, og i selve slamlaget samt i jorden umiddelbart under infiltrationsoverfladen bliver spildevandet nedbrudt biologisk.

  Regnvandskassetter/faskiner

  Wavins regnsvandskassette giver mulighed for at forsinke, infiltrere,opmagasinere og udjævne strømmen af regnvand, inden det løber til jord, sø eller vandløb. Wavinc systemet er kendt og velafprøvet, hvilket gør det nemt at dimensionere og anvende. Kassetterne dækker en lang række anvendelsesområder - fra mindre tagarealer ved kontorer og industrier til parcelhuse. Det er oplagt at anvende regnvandskassetterne ved nyudstykkede områder, hvor der er mulighed for at udnytte et områdes naturlige forhold og omgivelser med hensyn til infiltration og opmagasinering af regnvand. Regnvandskassetterne er dog også en god og brugbar løsning i forbindelse med renovering af eksisterende bebyggelser.